Evektio

Jo Ptolemaioksen löytämä pieni Auringon aiheuttama häiriö Kuun radan eksentrisyydessä.

Osalla rataa Auringon vetovoima kasvattaa eksentrisyyttä, osalla pienentää. Perigeumin kiertymisen johdosta radan asento Auringon suhteen muuttuu hitaasti, ja siksi evektion kakso on kuukautta pitempi, noin 31.8 vrk. Suurimmillaan evektion vaikutus kuun longitudiin on 1.25 astetta.