Libraatio

Kuun pyörimisnopeus pysyy hyvin tarkasti vakiona: pyörähdysaika on synodisen kuukauden mittainen, minkä vuoksi Kuu kääntää aina saman puolen Maata kohti. Tarkkaan ottaen asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Kuun radan ominaisuuksista johtuvan libraation eli huojunnan vuoksi voimme havaita Maasta käsin 59 % Kuun pinnasta. Libraatiota on kolmea lajia:

Pituusastelibraatio

Vaikka Kuun pyörähdysaika onkin synodisen kuukauden mittainen, pyörimis- ja rataliike eivät pysy aivan samassa tahdissa, sillä Kuun ratanopeus vaihtelee jonkin verran Keplerin toisen lain mukaisesti. Kun Kuu on lähinnä Maata, sen ratanopeus on suurimmillaan, ja pyöriminen jää hieman jälkeen. Täältä pohjoisesta katsoessamme näemme siten hieman Kuun oikean reunan taakse. Vastaavasti Kuun ollessa kauimpana Maasta näemme enemmän vasenta reunaa. Pituusastelibraatio voi suurimmillaan kääntää Kuuta jopa 8° jompaankumpaan suuntaan keskimääräisestä asennosta.

Perigeumin (A) ja pisteen B välillä Kuu liikkuu keskimääräistä nopeammin, joten B:hen saapuessaan se ei ole vielä ehtinyt pyörähtää akselinsa ympäri neljänneskierrosta. Apogeumissa (C) pyörimisliike on taas saavuttanut rataliikkeen. Apogeumista D:hen rataliike on keskimääräistä hitaampaa, joten Kuu ehtii pyörähtää enemmän kuin neljänneskierroksen.

Leveysastelibraatio

Kuun ollessa kauimpana pohjoisessa näemme hieman keskimääräistä enemmän eteläistä pallonpuoliskoa, ja vastaavasti Kuun ollessa ratansa eteläisimmässä kohdassa näemme hieman pohjoisnavan yli. Tämän leveysastelibraation syynä on Kuun kiertoradan kaltevuus päiväntasaajan suhteen.

Vuorokautinen libraatio

Vuorokautinen libraatio on seurausta Maan ja Kuun välisestä suhteellisen pienestä etäisyydestä, joka on keskimäärin noin 60 Maan sädettä. Tästä johtuen näemme Kuun hieman eri kulmista katsellessamme sitä maapallon eri puolilta. Kuusta katsottuna ovat nousevaa ja laskevaa Kuuta havaitsevat tarkkailijat maapallon halkaisijan eli noin kahden asteen päässä toisistaan. Siten vuorokautinen libraatio voi poikkeuttaa Kuuta noin yhden asteen verran keskimääräisen asennon molemmin puolin.

Libraation voi parhaiten havaita tarkkailemalla Kuun reunoilla olevia alueita. Niiden etäisyys reunasta vaihtelee riippuen libraation suunnasta ja määrästä. Vaihtelut ovat niin suuria, että ne on kyllä melko helppo havaita: äärimmäisten asentojen väli on pituudessa 16 ja leveydessä 13.4 astetta.

Artikkelin alkuun