Akromaattiobjektiivi

Linssin ongelmana on sen väriaberraatio. Se johtuu siitä, että valon eri aallonpituudet eivät taitu samaan polttotasoon, vaan sininen taittuu enemmän kuin punainen. Tämän seurauksena kuva ei näy terävänä ja sitä ympäröi värillinen reunus.

Värivirhettä voidaan vähentää valmistamalla objektiivi kahdesta eri elementistä, joilla on erilaiset taitekertoimet. Tällaistä objektiivia kutsutaan akromaatiksi.

Tarkkaan ottaen akromaattilinssi taittaa vain kaksi aallonpituutta täsmälleen samaan polttotasoon. Käytännössä polttoväli on kuitenkin lähes sama suhteellisen laajalla aallonpituusalueella. Hyvin pitkät ja hyvin lyhyet aallonpituudet taittuvat edelleenkin hieman eri polttotasoon, mikä voidaan todeta vaikkapa Kuun ympärillä näkyvänä sinisenä reunana. Tätä virhettä voidaan vähentää tekemällä kaukoputkista pitkäpolttovälisiä ja suurentamalla aukkosuhdetta.

Akromaattilinssit voidaan valmistaa eri tavoin käyttötarkoituksesta riippuen. Visuaalihavaintoihin tarkoitetun linssin värivirhe on pienimmillään keltaisen valon ympäristössä. Valokuvauslinssit taas on korjattu siniselle valolle.

Linssin värivirhettä voidaan edelleen pienentää valmistamalla objektiivi kolmesta eri taitekertoimen omaavasta lasilaadusta.