Armillaaripallo

Armillaaripallo koostuu renkaista, joiden asennot vastaavat taivaanpallon perusympyröitä, kuten ekliptikaa ja pohjois-eteläsuuntaista meridiaania. Renkaan sisällä voi olla myös toinen, kierrettävä ympyrä, johon liittyy tähtäyslaite. Tällaisella laitteella voidaan mitata kulmia melko kätevästi.

Oheinen armillaaripalloa esittävä kuva on Procluksen 1500-luvulla painetusta pallotähtitieteen kirjasta.