Selostaatti

Atsimutaalisen ja ekvatoriaalisen jalustan ohella kolmas kohtalaisen yleinen pystytystyyppi on selostaatti. Siinä valo ohjataan kahden kiertyvän peilin avulla kiinteään kaukoputkeen. Järjestelmää käytetään lähinnä aurinkokaukoputkissa.