EUV

Ultraviolettisäteilyn aallonpituusalue, 1-10 nm.