Havainnot ja havaintovälineet

Tähtitieteessä havainnoilla on aina ollut ratkaiseva osuus. Myös teoreettiset tulokset hyväksytään tai unohdetaan sen perusteella, miten hyvin ne sopivat yhteen havaintojen kanssa. Suurin osa havainnoista tehdään edelleenkin maanpinnalta, vaikka ilmakehä häiritseekin näitä havaintoja ja rajoittaa ne vain tietyille aallonpituuksille. Satelliittien ansiosta havaintoja on vihdoin päästy tekemään jo lähes kaikilla aallonpituusalueilla.

Paitsi sähkömagneettista säteilyä tulee avaruudesta energiaa myös muissa muodoissa: hiukkasina (kosminen säteily, neutriinot) ja gravitaatiosäteilynä.

Havaintovälineitä