Fotokatodi, valomonistinputki

Valokuvauslevyä tehokkaampi ilmaisin on fotokatodi, joka perustuu valosähköiseen ilmiöön. Valokvantti eli fotoni irrottaa fotokatodilta elektronin, joka kulkeutuu positiiviselle kohtiolle eli anodille ja näin syntyvä virta voidaan mitata.

Fotokatodin kvanttihyötysuhde on noin 10-20 kertainen valokuvauslevyyn verrattuna ja parhaimmillaan päästään noin 30 % hyötysuhteeseen. Fotokatodi on myös lineaarinen ilmaisin: jos fotonien määrä kaksinkertaistuu, kaksinkertaistuu myös ulostuleva virta.

Fotokatodin tärkeimpiä sovellutuksia on valokertojaputki eli valomonistin. Siinä fotokatodilta lähtevät elektronit osuvat dynodille. Jokaista dynodiin osunutta elektronia kohti irtoaa useita uusia. Kun dynodeja on peräkkäin useampia, vahvistuu alkuperäinen heikko virta jopa miljoonakertaisesti. Valomonistin mittaa kaiken siihen osuvan valon, eikä muodosta kuvaa. Valomonistinta käytetäänkin lähinnä fotometriassa, ja sen avulla päästään yleensä 0.1-1 % tarkkuuteen.