Kvanttihyötysuhde

Kvanttihyötysuhde kuvaa ilmaisimen herkkyyttä. Se kertoo, kuinka suuri osa ilmaisimeen osuvista fotoneista havaitaan. Kvanttihyötysuhde riippuu paitsi käytetystä ilmaisimisesta myös valon aallonpituudesta.

Valokuvauslevyt tai -filmit ovat melko epäherkkiä; niiden kvanttihyötysuhde on vain noin 0.1 %.

Valomonistimen avulla voidaan päästä noin 30 % kvanttihyötysuhteeseen.

CCD-kameroilla voidaan saavuttaa jo lähes 100 %:n hyötysuhde, tosin vain kapealla aallonpituusalueella. Tämä tarkoittaa, että kamera havaitsee melkein jokaisen siihen osuvan fotonin.