Radiospektrometri

Samaan tapaan kuin valo, voidaan radiosäteilykin hajottaa spektriksi. Prismalla tätä ei sentään voi tehdä. Tavallisesti käytetään suodatinsarjoja, joissa kukin suodatin päästää lävitseen vain tietyn aallonpituusvälin. Mittaamalla säteilyn voimakkuus erikseen kullakin aallonpituuskaistalla saadaan säteilyn spektri.