Saturaatio eli kyllästyminen

Fysiikassa ja tähtitieteessä kyllästyminen ei tarkoita ikävystymistä, vaan pikemminkin aivan täyteen tulemista. Varsinkin tiettyjen havaintomenetelmien yhteydessä kyllästyminen voi aiheuttaa informaation hukkumista.

Valokuvausfilmillä on pinta-alayksikköä kohti vain äärellinen määrä rakeita, jotka voivat mustua. Kun kaikki rakeet ovat valottuneet, filmin mustuma ei voi enää kasvaa, vaikka filmille osuvan valon määrä edelleen kasvaisikin. Filmin ylivalottuessa liikaa kuvan yksityiskohdat alkavat kadota.

Saturaatio aiheuttaa ongelmia myös sähköisille mittalaitteille. CCD-kameran yhteen kuvapikseliin mahtuu vain tietyn suuruinen varaus. Kun varaus on saavuttanut suurimman mahdollisen arvon, seuraavat fotonit eivät enää muuta sitä. Esimerkiksi tähden kirkkautta ei enää voi mitata, jos sen kuvan alueella on saturoituneita pikseleitä, sillä silloin osa fotoneista on jäänyt laskematta.

Saturaatio ei vahingoita CCD-kameraa, mutta joissakin laitteissa se saattaa jättää kuvaan "haamuja", jotka katoavat vasta, kun kamera on luettu useita kertoja tai mahdollisesti päästetty välillä lämpenemään.