Prisma

Prisma on yleensä kolmion muotoinen lasikappale.

Valon eri aallonpituudet taittuvat lasin ja ilman rajapinnoissa eri tavoin. Prisman avulla valon eri aallonpituudet voidaan siten erotella, jolloin sadaan valon spektri.

Prismoja käytetään myös kiikareissa muuttamaan valon kulkusuuntaa. Valo tulee tällöin prismaan kohtisuoraan jotakin sen sivua vastaan, jolloin se ei hajoa väreihin. Prisman sisällä tapahtuu kokonaisheijastuksia, joissa valohäviötä ei tapahdu.

Kaukoputkissa prismalla voidaan kääntää kuva oikein päin tai valon kulkusuuntaa voidaan muuttaa, jotta katseluasento saadaan helpommaksi.

Peiliheijastuskameroissa käytetään viisikulmaista prismaa, jolla objektiivin muodostama kuva ohjataan etsimeen.