Heijastuminen

Fermat'n periaatteen avulla voidaan tutkia, miten valonsäde käyttäytyy kahden erilaisen aineen rajapinnalla. Tarkastellaan aluksi heijastuskulmaa.

Heijastunut säde kulkee koko matkan samassa väliaineessa, jossa valon nopeus on vakio. Siksi nopein reitti on samalla myös lyhin. Lyhin reitti puolestaan on sellainen, jossa heijastuskulma ja tulokulma ovat samoja. Melko yksinkertaisella matematiikalla voidaan osoittaa, että kuvan reitit AP'B ja AP"B ovat pitempiä kuin APB. Tulevan ja heijastuvan säteen sekä pinnan normaalin täytyy lisäksi olla samassa tasossa. Jos piste P nostettaisiin pois kuvan tasosta, se joutuisi kauemmas pisteistä A ja B, ja matka pitenisi.