Feyerabend, Paul Karl (1924-1994)

Itävaltalainen filosofi. Heti koulusta päästyään Feyerabend liittyi Saksan armeijaan, haavoittui itärintamalla 1945 ja sai rautaristin. Sodan jälkeen hän opiskeli Wienissä musiikkia, historiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä, siirtyi sitten Englantiin ja myöhemmin Yhdysvaltoihin. Hänet nimitettiin Berkeleyn yliopiston filosofian professoriksi 1962, vaikka hän ei koskaan ollut suorittanut mitään tutkintoa filosofiassa.

Tunnetuimmassa kirjassaan Against Method vuodelta 1975 hän todisteli, että tieteelliset keksinnöt eivät ole tulosta mistään johdonmukaisesta tutkimusmetodista. Vanhemmiten hänen tieteellinen anarkisminsa muuttui yhä radikaalimmaksi ja edusti New Age -suuntaukselle ominaista ajattelutapaa 'anything goes' (kaikki kelpaa).