Hilbert, David (1862--1943)

Saksalainen matemaatikko. Hilbert opiskeli ja opetti Königsbergissä, kunnes 1895 hänet nimitettiin matematiikan professoriksi Göttingeniin, jossa hän sitten vietti loppuelämänsä. Hilbert vaikutti hyvin monilla matematiikan alueilla. Hänen tunnetuimpia teoksiaan on Grundlage der Geometrie vuodelta 1899; siinä hän esitti euklidisen geometrian uuden, abstraktin muotoilun. Vuonna 1900 hän julkaisi Pariisin kansainvälisessä matematiikan kongressissa 23 tärkeimmän vielä ratkaisemattoman ongelman luettelon. Osa tehtävistä on sittemmin ratkaistu, mutta siinä ohessa ne ovat johtaneet kokonaisien uusien matematiikan alojen kehittymiseen. Hilbert uskoi, että kaikkien matemaattisten väitteiden totuus on todistettavissa tai kumottavissa. Vuonna 1931 Kurt Gödel kuitenkin romutti toiveet matematiikan ratkeavuudesta osoittamalla, että riittävän ilmaisuvoimaisessa kielessä voidaan aina muodostaa lauseita, joita ei voi osoittaa tosiksi eikä vääriksi.