Absoluuttinen magnitudi

Havaittuja kirkkauksia kuvaavat magnitudit ovat näennäisiä magnitudeja, ts. ne kertovat kuinka kirkkaalta kohde näyttää. Näennäiset magnitudit eivät kuitenkaan kerro mitään kohteen todellisesta kirkkaudesta. Koska tähdet ovat eri etäisyyksillä meistä, todellisuudessa yhtä kirkkaat tähdet voivat näyttää hyvinkin erilaisilta. Jotta todellisia kirkkauksia voitaisiin vertailla, kohteita on tarkasteltava joltakin sovitulta vakioetäisyydeltä.

Todellista kirkkautta kuvaava suure on absoluuttinen magnitudi. Se määritellään kohteen näennäisenä magnitudina, kun sitä havaitaan 10 parsekin etäisyydeltä.

Absoluuttisen magnitudin määritelmän avulla voidaan johtaa seuraava tärkeä yhtälö näennäisen magnitudin m, absoluuttisen magnitudin M ja etäisyyden r välille:

m - M = 5 log10 ( r / 10 pc).

Koska magnitudierotus m - M on suoraan yhteydessä etäisyyteen, se tunnetaan nimellä etäisyysmoduli.

Tämä etäisyysmodulin kaava pätee vain tyhjässä avaruudessa. Todellisuudessa avaruudessa on ainetta, jonka vuoksi havaittu kirkkaus heikkenee (ja magnitudi siis kasvaa) nopeammin etäisyyden kasvaessa kuin mitä tämä kaava kertoo. Ks. ekstinktio.

Esimerkiksi Auringon absoluuttinen magnitudi on 4.8. Tämä tarkoittaa, että jos menisimme katselemaan Aurinkoa 10 parsekin päähän, se näkyisi suunnilleen yhtä kirkkaana kuin Pienen Otavan himmein tähti (eta UMi) Maasta katsottuna.


Etäisyysmodulin kaavan johto.