Intensiteetti

Intensiteetti on säteilyn voimakkuutta kuvaava suure. Nimitystä käytetään usein hieman epämääräisesti tarkoittamaan mitä tahansa säteilyn tehoon liittyvää suuretta.

Intensiteetti on hieman abstrakti suure, jota käytetään lähinnä teoreettisissa tarkasteluissa. Havainnollisempia suureita ovat vuo ja vuontiheys. Intensiteetillekin saadaan alla esitettyä havainnollisempi tulkinta: voidaan nimittäin osoittaa, että se on sama kuin kohteen pintakirkkaus.


Tarkastellaan pinta-alkiota dA, jonka läpi kulkee säteilyä.

Asetetaan avaruuskulma d omega suuntaan, joka muodostaa kulman theta pinnan normaalin kanssa. Tähän avaruuskulmaan taajuusvälillä [nu, nu + d nu] ajassa dt pinnan dA läpi kulkeva säteilyenergia on tällöin

dEnu = Inu cos theta dA d nu d omega dt.

Tässä esiintyvä kerroin Inu on säteilyn intensiteetti taajuudella nu avaruuskulman d omega suuntaan. Sen yksikkö on Wm-2Hz-1sterad-1.

Tekijä cos theta on mukana siksi, että pinta-alkion dA projektio katsottuna suunnasta theta on dA cos theta.

Säteilyn kaikkien taajuuksien yhteenlaskettu intensiteetti eli kokonaisintensiteetti saadaan integroimalla Inu kaikkien taajuuksien yli.