Fotometriaa

Fotometria on valon mittaamista. Tähtitieteessä fotometria tarkoittaa erityisesti kohteiden kirkkauksien ja värien mittaamista.

Säteilyteho voidaan esittää SI-järjestelmän mukaisilla yksiköillä. Tähtitieteeseen on kuitenkin vakiintunut jo antiikin ajoilta peräisin oleva tapa ilmaista kirkkaudet magnitudeina. Näennäinen magnitudi mittaa kohteen havaittua kirkkautta ja absoluuttinen sen todellista kirkkautta.

Useimmiten kirkkaus mitataan jonkin suotimen lävitse, jolloin magnitudi ilmaisee kirkkauden tietyllä aallonpituusvälillä. Vertaamalla eri suotimien avulla mitattuja kirkkauksia saadaan tietoa kohteen väristä.