Pintakirkkaus

Jos kohde ei näy pistemäisenä, voimme puhua sen pintakirkkaudesta. Pintakohteita ovat mm. Aurinko, planeetat, sumut ja galaksit.

Jos leikkaamme varjostimeen nelikulmaisen reiän, jonka sivu on 0.3 mm ja katsomme sitä yhden metrin päästä, reiän sivu näkyy yhden kaariminuutin suuruisessa kulmassa. Reiän koko pinta puolestaan näkyy neliökaariminuutin avaruuskulmassa. Jos katsomme vaikkapa Aurinkoa tämän reiän läpi, näemme kuinka paljon säteilyä Auringosta tulee neliökaariminuuttia kohti. Tämän säteilyn energiamäärä antaa Auringon pintakirkkauden.

Pintakirkkauden mielenkiintoinen ominaisuus on, ettei se riipu etäisyydestä. Jos nimittäin siirrymme kaksinkertaisen etäisyyden päähän kohteestamme, heikkenee pinta-alayksikölle saapuva energiamäärä neljännekseen, mutta samalla näemme reiän läpi nelinkertaisen alan kohteen pintaa. Nämä kaksi muutosta kumoavat siten toisensa, ja reiän lävitse silmään tuleva säteilyteho pysyy samana.