Antennilämpötila

Radioteleskoopin mittaama suure on antennilämpötila. Se on lämpötila, jossa vastaanottimen sisäänmenoon kytketyn kuorman tulisi olla, jotta siitä tuleva teho olisi sama kuin radiolähteestä tuleva teho. Jos vastaanottimen syöttötorveen kaadetaan kiehuvaa vettä, sen aiheuttama säteily vastaa antennilämpötilaa 373 K. Antennilämpötilasta voidaan edelleen laskea kohteen kirkkauslämpötila.


Mittaamalla antennilämpötila TA saadaan lähteen kirkkauslämpötila Tb yhtälöstä

TA = h Tb

missä h on antennin keilahyötysuhde (yleensä 0.4 < h < 0.8).

Edellinen yhtälö on voimassa, jos radiolähde on niin laaja, että se peittää antennin koko keilan, so. avaruuskulman wA jonka alueelta antenni kerää säteilyä. Jos lähteen peittämä avaruuskulma wS on pienempi kuin wA, on havaittu antennilämpötila

TA = h ( wS / wA ) Tb.