Baryoniluku

Kuhunkin hiukkaseen liittyy baryoniluku. Baryoneilla (kuten protoneilla ja neutroneilla) se on +1, niiden vastahiukkasilla eli antibaryoneilla -1 ja kaikilla muilla 0. Hiukkasjoukon baryoniluku saadaan laskemalla yhteen yksittäisten hiukkasten baryoniluvut.

Hiukkasten välisessä reaktiossa hiukkaset voivat muuttua toisiksi hiukkasiksi. Hiukkasjoukon baryoniluvun täytyy silti olla sama ennen reaktiota ja sen jälkeen. Tämä on baryoniluvun säilymislaki.