Varauksen säilymislaki

Kullakin alkeishiukkasella on sille ominainen sähkövaraus. Hiukkasjoukon tai suuremman kappaleen varaus saadaan laskemalla yhteen sen alkeishiukkasten varaukset. Sähkövaraus on säilyvä suure: hiukkasjoukon tai kappaleen rakenne ja koostumus voi muuttua jossakin reaktiossa, mutta sen kokonaisvaraus ennen reaktiota ja sen jälkeen on sama.