Energia

Energia on suure, joka kuvaa kykyä tehdä työtä. Sekä energian että työn yksikkö on Joule (J), James Prescott Joulen mukaan.

Kokonaisenergia säilyy vakiona kaikissa prosesseissa. Tämä energian säilymislaki on yksi fysiikan perusperiaatteista. Sitä on joskus kuitenkin vaikea soveltaa käytäntöön, sillä energia voi esiintyä monissa eri muodoissa. Kokonaisenergian laskemiseksi on laskettava yhteen kaikki mahdolliset energian muodot.

Liike-energia eli kineettinen energia

Potentiaalienergia -- --