Eksitaatiolämpötila

Kylmässä kaasussa atomit ja molekyylit ovat alimmassa energiatilassa eli perustilassa. Lämpötilan kohotessa atomit alkavat liikkua ja töniä toisiaanm, jolloin ne virittyvät korkeampii energiatiloihin. Lämpötilasta riippuu, miten suuri osa atomeista on missäkin energiatilassa.

Tutkimalla kaasun spektriviivoja voidaan laskea atomien jakautuminen eri energiatiloihin. Tästä jakaumasta saadaan edelleen lämpötila, jossa kaasun täytyy olla. Lämpötila, joka antaa havaitun energiatilojen jakauman on eksitaatiolämpötila (eli virityslämpötila).