Homogeeninen, isotrooppinen

Systeemi on homogeeninen, jos se näyttää samanlaiselta katsottiinpa sitä mistä pisteestä tahansa.

Jotta systeemi olisi isotrooppinen, sen täytyy lisäksi näyttää samanlaiselta katsottiinpa sitä mihin suuntaan tahansa. Esimerkiksi maailmankaikkeuden rakenne hyvin suuressa mittakaavassa on suunnilleen isotrooppinen.

Esimerkiksi magneettikenttä voi olla homogeeninen, mutta se ei ole isotrooppinen: koska kentällä on tietty suunta, kaikki suunnat eivät ole samanarvoisia.