Ionisaatiolämpötila

Kuumassa kaasussa atomit ja molekyylit törmäilevät niin suurilla nopeuksilla, että osa atomeista ionisoituu eli menettää elektronin. Mitä korkeampi lämpötila on, sitä suurempi osa atomeista on ionisoituneita. Tutkimalla kaasun spektriviivoja on mahdollista laskea, kuinka paljon atomeita on eri ionisaatiotiloissa ja tästä edelleen lämpötila. Näin saatu lämpötila on ionisaatiolämpötila. Vrt. eksitaatiolämpötila.

Koska esimerkiksi tähtien säteily ei tarkkaan ottaen ole mustan kappaleen säteilyä, saadaan eksitaatio- ja ionisaatiolämpötiloille yleensä eri arvoja riippuen siitä, minkä alkuaineen spektriviivojen avulla ko. lämpötilat määritetään.