Impulssi eli liikemäärä

Impulssi eli liikemäärä on massan hitauteen ja liikkeen jatkuvuuteen liittyvä suure. Se säilyy vakiona niin kauan kuin kappaleeseen tai systeemiin ei kohdistu ulkoisia voimia. Impulssin säilymislaki on yksi fysiikan tärkeimpiä perusperiaatteita.

Jos m-massainen kappale liikkuu nopeudella v, sen impulssi on

p = mv.

Impulssi on vektorisuure, jolla on suuruuden lisäksi myös tietty suunta. Täsmällisempi määritelmä on

p = m v.

Impulssivektori osoittaa siis aina liikkeen suuntaan.

Impulssin säilymislaki on käyttökelpoinen esimerkiksi laskettaessa kappaleiden törmäyksiä. Jos kahden kappaleen impulssit ennen törmäystä ovat p1 ja p2 ja törmäyksen jälkeen p'1 ja p'2, täytyy olla

p1 + p2 = p'1 + p'2.

Tämä pätee kaikenlaisissa törmäyksissä. Jos törmäävät kappaleet ovat vaikkapa pehmeitä lumipalloja, energiasta osa voi aiheuttaa pallojen muodonmuutoksia ja muuttua lämmöksi. Energian säilymislakia on siten vaikea soveltaa lumipallojen törmäykseen, mutta impulssin kanssa mitään ongelmia ei ole.