Kvanttimekaniikka

Erityisesti mikromaailman ilmiöitä käsittelevä fysiikka. Tässä mittakaavassa monet suureet eivät ole enää jatkuvia vaan kvantittuneita<(a>. Myös ilmiöiden perimmäinen satunnaisuus tulee voimakkaasti esille, ja kvanttimekaniikan tulokset koskevat lähinnä tapahtumien todennäköisyysjakautumia.