Kvantittuminen

Tilanne, jossa suureella voi olla vain tiettyjä erillisiä eli diskreettejä arvoja; vastakohtana jatkuva suure, jonka arvot voivat olla mitä tahansa.

Kvantittuminen liittyy erityisesti atomimaailman ilmiöihin. Suuremman mittakaavan ilmiöissä esiintyvät suureet ovat tavallisesti jatkuvia.

Esimerkiksi atomin energiatilat ovat kvantittuneita: vain tietyt energian arvot ovat mahdollisia.