Suhteellisuusteoria

1800- ja 1900-lukujen taitteessa oli saatu viitteitä, että Newtonin mekaniikan mukaisissa ajan ja avaruuden käsitteissä oli jotakin vialla. Ratkaisuksi Albert Einstein esitti 1905 erikoisen suhteellisuusteorian, joka kertoo, miten siirrytään tasaisella nopeudella suoraviivaisesti liikkuvasta koordinaatistosta toiseen. Teorian perusoletus on, että valon nopeudella on sama arvo kaikissa tällaisissa koordinaatistoissa.

Einsteinin vuonna 1915 esittämä yleinen suhteellisuusteoria puolestaan on Newtonin vetovoimalain korvaava vetovoimateoria. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan massa aiheuttaa ympärillä olevan avaruuden kaareutumisen. Avaruuden kaarevuus puolestaan määrää, miten kappaleet liikkuvat avaruudessa.