Suprajohtava aine

Suprajohtava aine on ainetta, jonka sähköinen vastus on lähes olematon. Yleensä suprajohtavuus edellyttää hyvin alhaista lämpötilaa, mutta viime vuosina lämpötilarajaa on pystytty kohottamaan huomattavasti. Huoneenlämmössä toimivia suprajohteita ei kuitenkaan ole ainakaan vielä pystytty kehittämään.