Heisenbergin epätarkkuusperiaate

Yksi kvanttimekaniikan erikoisuuksia on, että tiettyjen suureiden arvoja ei voi samanaikaisesti mitata mielivaltaisella tarkkuudella.

Werner Heisenbergin esittämä epätarkkuusperiaate sanoo, että esimerkiksi hiukkasen paikan ja impulssin tulo voidaan mitata vain tarkkuudella, joka on Planckin vakion h-viiva suuruusluokkaa.

Epätarkkuusperiaate liittyy konjugaattisiin muuttujapareihin, joita ovat mm.

Kaikkien näiden muuttujaparien tulot ovat laadultaan ajan ja energian tuloja.