Astrologia

Astrologia on taikausko, jonka mukaan tähtien ja planeettojen asemat taivaalla vaikuttavat maanpäällisiin ilmiöihin.

Astrologia syntyi samalla kun ihminen liitti omia jumaliaan taivaankappaleisiin. Erityisesti planeettojen liikkeitä tulkittiin jumalten mielten ilmauksiksi, ja niiden avulla pyrittiin ennustamaan valtakunnan tulevaisuutta. Astrologia kehittyi pitkälle varsinkin muinaisessa Mesopotamiassa. Tuohon aikaan tiede, uskonto ja muut uskomusjärjestelmät eivät vielä olleet kehittyneet erilleen toisistaan.

Tämä pesäero tapahtui antiikin Kreikassa. Ptolemaios esitti aikansa tähtitieteellisen tiedon laajassa ja perinpohjaisessa käsikirjassaan Almagest, jossa astrologiaa ei mainita. Astrologiaa Ptolemaios käsitteli teoksessaan Tetrabiblos, jossa hän kuitenkin toteaa astrologisen tiedon olevan kovin epävarmaa tähtitieteellisen tiedon rinnalla. Periaatteiltaan nykyinen astrologia ei juuri poikkea Tetrabibloksessa esitetystä.

Riippumatta siitä, pidetäänkö astrologian perusperiaatteita mielekkäinä vai ei, voidaan tutkia niiden toimivuutta. Tieteellisesti pätevät tutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että ennustuskeinona astrologia on yhtä pätevä kuin rahanheitto.