Absorptiokerroin

Suure, joka kuvaa, miten voimakkaasti väliaine absorboi säteilyä. Se riippuu säteilyn aallonpituudesta ja aineesta, jonka läpi säteily kulkee.