Balmerin sarja

Balmerin sarja on vedyn spektrissä näkyvä joukko spektriviivoja. Ne syntyvät elektronin siirtyessä ensimmäisen viritystilan ja korkeampien tilojen välillä. Viivat ovat saaneet nimensä J.J. Balmerin mukaan.

Balmerin sarja näkyy erityisen selvästi Aurinkoa kuumempien spektriluokan A tähtien spektreissä.

Pisimpiä aallonpituuksia vastaavilla Balmerin sarjan viivoilla on myös nimet Halfa (656.3 nm), Hbeta (486.1 nm), Hgamma (434.1 nm) jne.

Balmerin raja on Balmerin sarjan lyhin aallonpituus, 364.7 nm. Jos atomiin osuvalla fotonilla on vielä lyhempi aallonpituus (ja siten suurempi energia), se irrottaa elektronin, ja atomista tulee positiivinen ioni