Polarisaatio

Valoa (samoinkuin kaikkea sähkömagneettista säteilyä) voidaan kuvata poikittaisena aaltoliikkeenä, joka värähtelee etenemissuuntaa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Normaalissa valossa värähtelyä tapahtuu kaikkiin suuntiin. Täysin polarisoituneessa valossa värähtely tapahtuu vain yhteen suuntaan. Käytännössä valo on yleensä osittain polarisoitunutta, jolloin värähtelyn suuruus eri suunnissa on erilaista.

Polarisaation määrää kuvaa polarisaatioaste. Polarisaatioaste on 0, jos säteilyssä esiintyy yhtä paljon värähtelyä kaikkiin suuntiin, ja 1, jos säteily on täysin polarisoitunutta.

Hehkulampun valo on polarisoitumatonta: siinä esiintyy yhtä paljon värähtelyä kaikkiin suuntiin. Kun säteily kulkee polarisaattorin lävitse tuloksena on lineaarisesti polarisoitunutta säteilyä, jossa värähtely tapahtuu vain yhdessä tasossa. Kuvassa E esittää sähkökenttää ja B magneettikenttää.