säteilypaine

Fotonilla on impulssi (liikemäärä), joka on

p = h n / c,

missä h on Planckin vakio, n säteilyn taajuus ja c valon nopeus. Jos hiukkanen absorboi fotonin, se saa samalla itselleen fotonin liikemäärän, ja fotonipommituksesta syntyvä paine pyrkii työntämään hiukkasta poispäin säteilylähteestä.