Radiosäteily

Radiosäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on muutamasta millimetristä ylöspäin.

Voimakkaita radiosäteilyn lähteitä ovat mm. tähtienvälinen aine ja kvasaarit.