Terminen säteily

Terminen säteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituusjakautuma noudattaa mustan kappaleen säteilyjakautumaa. Atomien lämpöliikkeestä johtuva säteily on tällaista, mistä säteilyn nimikin johtuu.

Ei-termisiä säteilymuotoja ovat synkrotronisäteily, jarrutussäteily sekä maser ja laser.