Wienin approksimaatio

Wienin approksimaatio on mustan kappaleen säteilylain likimääräinen muoto. Sitä voidaan käyttää, kun aallonpituus on lähellä säteilyn maksimin aallonpituutta.

Wienin approksimaatioon oli alkuaan päädytty kokeellisesti ennen kuin mustan kappaleen säteilylakia tunnettiin. Se voidaan johtaa helposti mustan kappaleen säteilylaista olettamalla, että

e hc/lkT >> 1,

missä h on Planckin vakio, c on valon nopeus, l säteilyn aallonpituus, k Boltzmannin vakio ja T absoluuttinen lämpötila. Tästä oletuksesta seuraa intensiteetille lauseke, joka on juuri Wienin approksimaatio:

B(T,l) = (2hc 2 / l 5) e -hc/lkT [Wm-2 m-1 sterad-1]