Kirjallisuutta

\sana{ADS} Kaksoistähtiluettelo, {\it A New General Catalogue of Double Stars}. \sana{Almagest} \ref{Ptolemaioksen} noin vuonna 150 julkaisema teos, johon hän kokosi aikansa tähtitieteellisen tiedon. Almagest sisältää mm.\ tähtiluettelon ja aikansa kehittyneimmän planeettateorian, jota käytettiin aina 1600-luvulle saakka. Alunperin kreikankielinen teos käännettiin 820-luvulla arabiaksi. Teos on tullut tunnetuksi juuri arabiankielisenä laitoksena, jonka nimestä \i{al-kit\=abu-l-mijisti} (suurin kirja) latinankielisen version nimi \i{Almagest} on mukailtu. alk. Matemathike Syntaxis (n. 150 jKr.), aleksandrialaisen Klaudios ^Ptolemaioksen^ (k. n. 165 jKr.) pääteos, antiikin ajan tähtitieteen yleisesitys, tähtitieteen perusteos aina keskiajan lopulle saakka. Almagestissa esitetään planeettaliikkeen lait ^ekvanttiliike^ttä käyttäen (maakeskisessä järjestelmässä). Lisäksi teos sisältää mm. 1025 tähden luettelon. Almagest levisi varsin laajalle hellenistiseen maailmaan ja arabiaksi se käännettiin ensimmäisen kerran 820-luvulla. Se tuli tunnetuksi Euroopassa uudelleen vasta keskiajan lopulla arabialaisena käännöksenä Almagestin nimellä. \sana{Astronomia Nova} \ref{Keplerin} 1609 ilmestynyt teos, jossa hän tutki Marsin liikettä lähinnä \ref{Tyko Brahen} havaintojen pohjalta sekä esitti kaksi ensimmäistä liikelakiaan. \sana{Astronomical Almanac} \sana{BD} \ref{Bonner Durchmusterung} -luettelosta käytetty lyhenne. \sana{Bonner Durchmusterung} \ref{Argelanderin} 1863 Bonnissa julkaisema suuri tähtiluettelo. Myöhemmin luettelon perusteella valmistettiin myös kartasto. Bonner Durchmusterung oli ensimmäinen laaja tähtiluettelo ja moniin tähtiin viitataan edelleenkin luettelon mukaisilla BD-numeroilla. CARTE DU CIEL Vuonna 1887 Pariisin konferenssissa sovittu laaja tähtitaivaan kartoitustyö, jossa koko tähtitaivas kuvattiin valokuvauslevyille magnitudiin 11 saakka. Hankkeeseen otti osaa 18 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa observatoriota, yhtenä Helsingin Yliopiston Observatorio Anders Donnerin johdolla. Työtä varten hankittiin erityisesti valokuvaukseen soveltuva kaukoputki, jonka kuvakentän läpimitta oli 2 x 2 astetta. Helsingin osalle tuli vyöhyke deklinaatioväliltä 39 - 47 astetta. Kuvaukset alkoivat 1892 ja kolmessa vuodessa oli kuvattu vyöhykkeen kattavat 1008 luettelolevyä. Lisäksi kuvattiin erityisiä karttalevyjä aina v. 1911 saakka. Laskentatyö oli kuitenkin niin vaativa, että vasta 1937 ilmestyi 284 663 tähteä sisältävän luettelon viimeinen osa. Muiden observatorioiden osalta luettelon laatiminen jäi kesken. \ksana{CD}{Cordoba Durchmusterung}{107} \sana{Cordoba Durchmusterung} \ref{Bonner Durchmusterungin} jatke eteläiselle taivaalle. Luettelon kohteille käytetään tunnusta CD tai CoD. \sana{De le stelle fisse} Alessandro Piccolominin latima tähtikartasto, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 1540. Kartastossa tähtiä on merkitty latinalaisilla kirjaimilla. \sana{De revolutionibus} \ref{Kopernikuksen} 1543 ilmestynyt pääteos, {\it De revolutionibus orbium coelestium libri VI}, jossa hän esitti aurinkokeskisen mallinsa. Episykleineen se oli ainakin yhtä mutkikas kuin Ptolemaioksen malli. \sana{fundamentaaliluettelo} FK (Fundamentalkatalog), tähtien paikkojen perusluettelo, jossa on hyvin tarkasti luetteloitu yli 500 tähden paikat ja ominaisliikkeet. Ensimmäinen FK-luettelo julkaistiin Saksassa 1879 ja nykyisin on käytössä FK5. FK-luettelon tähtien \ref{näennäiset paikat} 10 päivän välein julkaistaan vuosittain ilmestyvässä kirjassa \i{Apparent Places of Fundamental Stars}. \sana{General Catalogue} John Herschelin laatima sumumaisten kohteiden luettelo. Luettelon on sittemmin korvannut \ref{NGC-luettelo} ({\it New General Catalogue}). \sana{Harmonices Mundi} \ref{Keplerin} 1619 ilmestynyt teos, jossa hän esitti kolmannen lakinsa. \sana{HD-luettelo} Henry Draper -luettelo, Harvardin yliopistossa julkaistu luettelo, joka sisältää 225\:000 tähden spektriluokittelun. \ktsana{Henry Draper -luettelo}{HD-luettelo}{}{74, 107} \sana{Historia C\oe lestis Britannica} \ref{Flamsteedin} laatima noin 3000 tähden luettelo, joka ilmestyi 1725. \ksana{Index Catalogue}{IC}{107} \sana{Mel} P.J.\ Melotten tähtijoukkoluettelon kohteille käytetty lyhenne. \sana{Messier'n luettelo} Charles Messier'n laatima sumumaisten kohteiden luettelo. Alkuperäisen luettelon lopullisessa versiossa oli 103 kohdetta, jotka oli numeroitu löytöjärjestyksessä. Messier'n itsensä lisäksi luettelon syntyyn vaikutti ratkaisevasti Pierre \ref{M\'e\-chain}, joka löysi ensimmäisenä noin neljäsosan luettelon kohteista. Luettelon kohteet ovat \ref{tähtijoukkoja}, \ref{galakseja} tai \ref{sumuja}, mutta joukkoon on eksynyt myös yksi \ref{kaksoistähti} (M40). Myöhemmin luetteloon on liitetty seitsemän kohdetta, joista Messier oli jo tehnyt havaintoja. Messier ei ollut kiinnostunut syvän taivaan kohteista. Ne olivat hänelle riesa, joka haittasi komeettojen etsimistä. Juuri tämän ongelman poistamiseksi hän laati luettelonsa. \ktsana{New General Catalogue}{NGC-luettelo}{}{107} \ksana{Philosophiae naturalis principia ...}{Principia}{94} \sana{Principia} \ref{Newtonin} 1687 ilmestynyt pääteos \i{Philosophiae naturalis principia mathematica}, josta nykyaikaisen mekaniikan ja dynamiikan tutkimuksen voidaan katsoa alkavan. Newton kuitenkin naamioi tuloksensa klassisen geometrian muotoon, ja vasta myöhemmät kirjoittajat antoivat niille elegantin esitystavan. \sana{Selenographia} \ref{Heveliuksen} 1647 julkaisema Kuun kartasto. Kartastossa esitetyistä nimistä lähinnä vuoristojen nimet ovat jääneet käyttöön. \sana{St} Stockin avoimien joukkojen luettelon tunnus. \sana{Tr} Trumplerin avoimien joukkojen luettelon tunnus. \sana{Rudolfin taulut} \sana{Tabulae Rudolphinae} \ref{Johannes Keplerin} vuonna 1627 julkaisema teos, jonka avulla planeettojen paikat voitiin laskea huomattavasti tarkemmin kuin aiempien planeettataulujen avulla. Almanakkojen laskemisessa siirryttiin sangen nopeasti Keplerin mallin käyttöön. Keplerin vuonna 1627 julkaisemat taulukot, jotka hän omisti keisari Rudolf II:lle. Taulukot perustuvat Keplerin planeettaliikettä koskeviin lakeihin. \sana{NGC} \ref{Johan Louis Emil Dreyerin} julkaisema luettelo New General Catalogue of Nebulae and Clusters of stars, joka ilmestyi 1888. Sen kohteita merkitään lyhenteellä NGC, esimerkiksi Rapusumu (M1) NGC 1952. PALOMARIN KARTASTO Palomarin observatorion Schmidt-kameralla kuvattu kartasto, joka kattaa taivaan deklinaatiosta -30 pohjoisnavalle. Kartasto sisältää 935 kuvaparia; kukin alue on kuvattu sekä sini- että punaherkälle levylle. Kuvien koko on noin 35 cm x 35 cm, ja yhden kuvan kenttä on 6.6 x 6.6 astetta. Sinisillä levyillä rajamagnitudi on noin 19 ja punaisilla 20. Kartasto valmistui 1950-luvulla. Sitä on myöhemmin täydennetty Australiassa ja Chilessä kuvatulla etelätaivaan kartastolla. \sana{tähtiluettelo} Luettelo, jossa ilmoitetaan yleensä tiettyä rajamagnitudia kirkkaampien tähtien paikat, usein myös kirkkaus, liike ja spektriluokka. Vanhin yhä vielä käytössä oleva laaja tähtiluettelo on \ref{Argelanderin} julkaisema \ref{Bonner Durchmusterung}. Nykyisin ehkä eniten käytetty on \ref{SAO-luettelo}. Useimmat tähdet tunnetaan vain niiden luettelonumeron perusteella. Ns. perusluetteloissa (Fundamental Katalog) hyvin tunnettujen vertailutähtien paikat ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Vuodesta 1984 eteenpäin on käytössä ollut luettelon viides versio, FK5. Ehkä laajimmin käytetty on Smithsonian Astrophysical Observatoryn tähtiluettelo (SAO), joka sisältää 258997 tähteä. Luetteloon liittyy myös tähtikartta. Useimmat tähdet tunnetaan vain niiden luettelonumeron perusteella. PRINCIPIA Isaac Newtonin pääteos, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ilmestyi vuonna 1687. Teoksessa Newton johtaa Eukleideen geometriaa muistuttavalla formalismilla joukon mekaniikan ja taivaankappaleiden liik- keiden peruslakeja. Principiasta alkaa nykyaikainen mekaniikan ja taivaan- mekaniikan tutkimus, joka muodosti pääosan tähtitieteestä 1800-luvun loppupuolelle saakka. REVOLUTIONIBUS Vuonna 1543 ilmestynyt Kopernikuksen planeettaliikettä käsittelevä teos, De revolutionibus orbium coelestium libri sex, Kuusi kirjaa taivaan pallonkuorien pyörimisliikkeestä. Kirjassa esitetään aurinkokeskisen maailman malli. Kirja pohjautuu vahvasti aristoteliseen traditioon, ja episykleineen kaikkineen teoria on jopa vielä monimutkaisempi kuin antiikin mallit. Kirjasta alkaneen kopernikaanisen vallankumouksen syyt ovatkin ennen kaikkea filosofisia: maapallo, ihminen ja katolinen kirkko siirrettiin pois maailmankaikkeuden keskipisteestä, ja tämä oli mullistus, jota ihmisen oli vaikea hyväksyä. Erityisesti kirkko taisteli sinnikkäästi uutta maailmankuvaa vastaan. BD ^Bonner Durchmusterung^ -luettelosta käyetty lyhenne. BONNER DURCHMUSTERUNG F.W.A. ^Argelander^in v. 1863 Bonnissa julkaisema suuri tähtiluettelo, joka sisälsi 324 198 tähden tarkat paikat ja kirkkaudet. Luettelo käsittää kaikki 9. magnitudia ja sitä kirkkaammat tähdet taivaan pohjoisnavalta eteläiselle deklinaatiasteelle 2 saakka. Myöhemmin luettelon perusteella valmistettiin myös taivaankartasto. Bonner Durchmusterung oli ensimmäinen laaja tähti- luettelo ja monet tähdet tunnetaan edelleenkin tämän luettelotunnuksen mukaisella nimellä. FK Ks. ^fundamentaaliluettelo^ FUNDAMENTAALILUETTELO FK, tähtien paikkojen perusluettelo, jossa on hyvin tarkasti luetteloitu yli 500 tähden paikat ja ominaisliikkeet. Ensimmäinen FK-luettelo julkaistiin Saksassa 1879 ja nykyisin on käytössä FK4 ja FK5. FK-luettelon tähtien näennäiset paikat 10 päivän välein julkaistaan vuosittain ilmestyvässä "Apparent Places of Fundamental Stars" -luettelossa. HD Henry Draper -luettelo, myös luettelon tähtien tunnuksena, esim. HD 1234. Harvardin yliopistossa v. 1918-24 julkaistu 225 000 tähden ^spektriluokittelu^n sisältävä luettelo, ks. myös ^Harvardin luokittelu^.