Principia Mathematica

Isaac Newtonin pääteos, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, joka ilmestyi vuonna 1687.

Teoksessa Newton johtaa Eukleideen geometriaa muistuttavalla formalismilla joukon mekaniikan ja taivaankappaleiden liikkeiden peruslakeja. Principiasta alkaa nykyaikainen mekaniikan ja taivaanmekaniikan tutkimus, joka muodosti pääosan tähtitieteestä 1800-luvun loppupuolelle saakka.

Newton naamioi tuloksensa klassisen geometrian muotoon, mikä teki kirjasta erittäin vaikeaselkoisen. Vasta myöhemmät kirjoittajat antoivat Newtonin liikeopille elegantin esitystavan.