Geosentrinen, heliosentrinen

Geosentrinen tarkoittaa maakeskistä, maapalloa keskipisteenä pitävää, heliosentrinen aurinkokeskistä.

Maailmankaikkeuden mallit olivat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta geosentrisiä aina 1500-luvulle saakka, jolloin alettiin siirtyä aurinkokeskiseen malliin.

Erityisesti aurinkokunnan kohteiden paikkoja ilmoitettaessa voidaan tilanteen mukaan käyttää joko geosentrisiä tai heliosentrisiä koordinaatteja.