Venera

Sarja neuvostoliittolaisia luotaimia, jotka 1960-luvun loppupuolelta lähtien ovat tutkineet Venusta.

Venera 7 suoritti ensimmäisen pehmeän laskun Venuksen pinnalle 15.12.1970.