H-alfa-viiva

Balmerin sarjan spektriviiva, joka syntyy vetyatomin alimman viritystilan ja sitä seuraavan tilan välisissä siirtymissä. Viivan aallonpituus on 656.3 nm.