Punasiirtymä, sinisiirtymä

Punasiirtymä tarkoittaa valon aallonpituuden kasvua. Tietyllä aallonpituudella syntyvä spektriviiva havaitaan alkuperäistä pitemmällä aallonpituudella; se on siis siirtynyt kohti spektrin punaista päätä.

Vastaavasti sinisiirtymä tarkoittaa aallonpituuden lyhenemistä eli spektriviivojen siirtymistä kohti spektrin sinistä päätä.

Sinisiirtymä johtuu siitä, että kohde lähestyy meitä, jolloin aallonpituudet lyhenevät Dopplerin ilmiön vaikutuksesta. Punasiirtymä sen sijaan voi johtua useista syistä:

  1. Dopplerin ilmiön vuoksi loittonevan kohteen säteily havaitaan punasiirtyneenä.
  2. Kaukaisten galaksien valo on lähtenyt matkaan, kun avaruus oli nykyistä pienempi. Matkan aikana valon aallonpituus on kasvanut samassa suhteessa kuin avaruuden mittakaava. Ks. Hubblen laki
  3. Jos säteily matkaa ylös vetovoimakentässä, se menettää energiaa; tämä gravitaatiopunasiirtymä on merkittävä vain hyvin tiheille kohteille. Esimerkiksi lähestyttäessä mustaa aukkoa punasiirtymä kasvaa rajatta. Säteilyn aallonpituus tulee yhä pitemmäksi ja aukon reunalla lopulta äärettömäksi.