Keskipaikka, näennäinen paikka

Keskipaikka ilmoittaa esimerkiksi tähden keskimääräinen paikan vuoden aikana. Keskipaikka sisältää prekessiosta aiheutuvat koordinaattien hitaat muutokset, mutta ei esimerkiksi Maan rataliikkeestä aiheutuvia jaksollisia häiriöitä.

Näennäinen paikka on se (melkein) todellinen suunta, jossa kohde näkyy tietyllä hetkellä. Tämä poikkeaa hieman keskipaikasta erilaisten häiriöiden vuoksi.

Vuosikirjojen taulukoissa ja luetteloissa ilmoitetut näennäiset paikat tarkoittavat paikkoja, joissa on otettu huomioon seuraavat koordinaatteja muuttavat tekijät:

Näennäisissäkään paikoissa ei ole mukana Maan pyörimisestä johtuvaa päivittäistä aberraatiota eikä refraktiota, jotka riippuvat havaintopaikasta ja kellonajasta.