Isoympyrä

Isoympyrä on pallon keskipisteen kautta kulkevan tason ja pallon pinnan leikkausviiva. Isoympyrä jakaa pallon kahteen samanlaiseen puoliskoon.

Lyhin matka pallon pinnalla pisteestä toiseen kulkee pitkin isoympyrää. Esimerkiksi mannerten väliset lentoreitit kulkevat yleensä pitkin isoympyröitä. Allaolevassa kuvassa pisteiden P ja Q välinen lyhin reitti on punaisella merkitty isoympyrän kaari.

Pikkuympyrä syntyy, kun palloa leikataan tasolla, joka ei kulje pallon keskipisteen kautta.