Tuntiympyrä

Taivaanpallon napojen kautta kulkeva isoympyrä, taivaanpallon "pituuspiiri". Samalla tuntiympyrällä sijaitsevilla pisteillä on kaikilla sama rektaskensio. Niillä on siten myös sama tuntikulma, mistä tulee tuntiympyrän nimi.