Paikallinen lepostandardi

Auringon ympäristön tähdet liikkuvat Linnunradan ympäri suunnilleen samalla nopeudella, mutta niillä on lisäksi satunnaisia pekuliaarinopeuksia toistensa suhteen. Ettei Auringon oma liike ympäristön tähtien suhteen vaikuttaisi Linnunradan pyörimisliikkeen mittauksiin, ei vertailukohtana käytetä Aurinkoa, vaan lähiympäristön tähtien keskimääräisellä nopeudella liikkuvaa pistettä, joka määrää paikallisen lepostandardin (LSR, Local Standard of Rest).

Aurinko liikkuu paikallisen lepostandardin suhteen nopeudella 19.7 km/s kohti Herkuleen tähdistössä olevaa pistettä, apeksia. Apeksin koordinaatit ovat: rektaskensio 18 h 00 min, deklinaatio +30°, galaktinen pituus 56°, galaktinen leveys +23°. Täsmälleen vastakkaisessa suunnassa oleva piste on antapeksi.

Paikallinen lepostandardi liikkuu Linnunradan keskipisteen ympäri. Yksittäisillä tähdillä on satunnaisia pekuliaarinopeuksia lepostandardin suhteen, mutta nopeuksien keskiarvo on nolla.